Výkup katalyzátorů za super ceny

Katalyzátor je zařízení pro katalytické čištění výfukových spalin motorových vozidel. Obsahuje účinnou chemickou látku (ušlechtilý kov jako je např. platina nebo rhodium), keramický nebo kovový nosný materiál a podle druhu konstrukce různá regulační zařízení k řízení čisticího procesu. Vzhledem k použitým ušlechtilým kovům není katalyzátor levnou záležitostí, proto je cena i za použitý katalyzátor vysoká.

Vzhledem k tomu, že ceny vzácných kovů stále stoupají, je nyní možné výkup katalyzátorů za nebývale vysoké ceny. Za jaké? To se dozvíte na našich stránkách v části ceník.  Naše ceny se neustále mění dle vývoje cen na burze. Vykupujeme automobilové katalyzátory s keramickým nosičem, kompletní i poškozené, ale i samotný keramický monolit. Dále vykupujeme i filtry pevných částic.

Podle druhu katalyzátoru dochází k oxidační přeměně kysličníku uhelnatého na kysličník uhličitý, uhlovodíků na kysličník uhličitý a vodu a k redukci kysličníku dusnatého na plynný dusík a kyslík. Moderní katalyzátory snižují množství škodlivin ve spalinách až o 90 %. V automobilech se používají třícestné katalyzátory (zážehové motory) a oxidační katalyzátory (vznětové motory) – podle druhu motoru až dva hlavní a čtyři předřazené primární katalyzátory.

Vykupujeme katalyzátory ze všech obvyklých typů vozidel. Platbu provádíme v hotovosti nebo převodem na účet. Katalyzátory vykupujeme ve stavu, kdy je možné do nich nahlédnout, tj. výfukové potrubí musí být  odříznuté co nejblíže  ke  katalyzátoru,  aby  si  technik  mohl  prohlédnout stav  a  množství  monolitu. Pokud část monolitu chybí, cena je redukována o množství chybějícího monolitu.  Prázdné katalyzátory nevykupujeme. Kontaktujte nás.Zde je místo pro Vaše názory a komentáře...

You must be logged in to post a comment.