Počasí ve Španělsku

Španělsko je díky své geografické poloze a především celkové rozloze zemí plnou kontrastů. Setkáme se zde jak s plážemi lemovanými bujnými palmami, tak naopak s pouštěmi a polopouštěmi.

Klimaticky náleží Španělsko k subtropickému pásu. Na severozápadě, při pobřeží Atlantského oceánu, převládá přímořské podnebí, vyznačující se mírnými teplotami, minimálními teplotními rozdíly mezi letním a zimním obdobím a též velmi vydatnými srážkami.

Na východním a jižním pobřeží Středozemního moře panuje příjemné přímořské klima s teplými zimami a horkými léty s velkým počtem slunných dnů. Ve vnitrozemí panuje naopak podnebí kontinentální. To je charakteristické horkými léty, většinou bez srážek, a mrazivými zimami. Stejně tak jako jsou značné teplotní rozdíly v létě a v zimě, rtuť teploměru se pohybuje i během střídání dne a noci.

Z pohledu vegetace a její adaptace na španělské podnebí můžeme tuto jihoevropskou zemi rozdělit na Zelené Španělsko a Suché Španělsko.

Zelené Španělsko je oblast typická svou bujnou vegetací a zalesněnými plochami, kde prší velmi často. Nalézá se na severu a severovýchodě Iberijského poloostrova, politicky vyjádřeno se jedná o oblasti Galicie, Asturského knížectví, Kantábrie a Baskicka.

Tak zvané Suché Španělsko pak zaujímá zbývající dvě třetiny poloostrova. Suché 3panělsko tvoří především nížiny a většinou suché travnaté planiny. Prší zde jen velmi zřídka a vegetace se tomuto nehostinnému stavu přizpůsobila. V okolí Almérie či v Murcie a v nížinách kolem řeky Ebro dokonce roční úhrn srážek nepřesáhne 300 mm a proto se této oblasti přezdívá Vyprahlé Španělsko.

Aktuální počasí ve Španělsku a spousty dalších informací o Španělském království najdete na webu spanelsko-web.cz.Zde je místo pro Vaše názory a komentáře...

You must be logged in to post a comment.