CNC obrábění

CNC  - Computer Numerical Control je číslicově řízený obráběcí stroj, který je plně programovatelný.

Vývoj

V druhé polovině 20. Století se technologie CNC obrábění potvrdila jako velice účinný prostředek pro výrobu. Celá technologie šla s dobou, a to přímo úměrně s rozvojem automatizace, mikroprocesorové a počítačové techniky. Zpočátku šlo o systémy automatizované z velké části pouze mechanicky, dnes jsou řízeny pomocí mikroprocesorovým zařízení a pomocí počítačových programů.

Složení

Samotný stroj CNC se skládá ze dvou základních částí, ze systému řízení a ze soustrojí, vykonávajícího CNC obrábění, přičemž silová část CNC má elektropneumatický zdroj, nejčastěji kompresor se vzduchovým rezervoárem.

CNC obrábění

Obrábět lze téměř jakékoli běžně užívané materiály, které jsou pro výrobu dostupné, nicméně nejmasivnější poptávka je po obrábění kovů, která dominuje u většiny firem, jež provozují výrobu na základě CNC.

Řízení CNC

Všechny CNC jednotky mohou spolupracovat s počítačovým softwarem CAD/CAM a jiným podnikovým softwarem, kde se navrhují projekty pro obrábění a přesně definují parametry výsledného výrobku. Vlastní ovládací systémovou jednotku lze využít pro přímé programování na stroji, kde je nutno znát analogii procesu při zadávání do počítače na ovládací jednotce.

Základní typy

CNC pro obrábění kovů v základu nabízí:

FRÉZOVÁNÍ, BROUŠENÍ, SOUSTRUŽENÍ, ŘEZÁNÍ, VRTÁNÍ

V praxi se využívá dělení na typy pouze pro efektivitu a časovou náročnost výroby, každá CNC jednotka má svou funkci ve výrobním procesu, např. na jedné se vyrábí určitá součást a na další se opracovává dalším způsobem buď ta samá, nebo jiná součást. CNC jednotka se dá jakkoliv upravit, co se týče vybavenosti a technických možností podle potřeby, je možné použít např. speciální systémy jako např. pro automatické lisování. Počet CNC jednotek a její typy se dělí tím více, čím je rozšířena výrobní, produktivní činnost podniku.

Technologie CNC obrábění

Dnes nejvyužívanější rutinou je založení návrhu v jednom z podporovaných programů CAD/CAM technologie na osobním počítači, návrh je sdružen v soubor, který již obsahuje sérii všech potřebných příkazů pro výrobu na CNC, přičemž operace zajišťuje postprocesor s možností externí paměti. Po zpracování číslicovým počítačem přechází stroj ke zpracování a ke startu výroby. Ryze manuální aplikace programu přímo na stroji je zdlouhavé a hodí se pouze pro nejmenší výrobu (např. drobné předměty, jednoduché součásti).

Možnosti materiálů

Nejvýznamnější zastoupení má obrábění oceli, a to zejména např. konstrukční, nerezové, chromniklové. Mezi další běžně používané materiály patří také slitiny (např. hliníku a mosazi), litiny, v další řadě také plastické hmoty.

Možnosti použití materiálů přímo souvisí zejména s konkrétním vybavením jednotky CNC, tedy zejména závisí na nástrojové části, která zajišťuje obrábění a podléhá nejvíce striktnímu dodržování výroby „v pořádku a v normě“.

Systém obrábění

CNC obrábění probíhá ve třech prostorových osách X, Y, Z a tyto osy jsou základními orientačními prvky pro stroj. Podstatné parametry obsahují volbu nástroje, který bude provádět činnost, způsob jeho použití a místo jeho použití. Všechny úkony musí mít vlastní postup, který je při projektování v CAD/CAM a jiných podnikových systémech pro návrh, dán automaticky. Při manuálním zadávání na stroji se musí tento postup přesně nadefinovat. Celou výrobu lze kontrolovat vizuálně, jednotka je bezpečně oddělena od výroby s možností bezpečné vizuální kontroly skrze neprůstřelné sklo.

Parametry CNC obrábění

Všechny veličiny pro obrábění kovů podléhají normalizaci, tedy všechny jednotky vzdáleností, úhlů, rychlostí výroby a dalších, jsou standardní pro obecnou technickou (př. ČSN, EN) nebo speciální podnikovou normu.

Výroba

CNC soustružení kovů je vhodné nejen pro malosériovou a středně sériovou výrobu, ale také pro velkosériovou výrobu (nejčastěji výroba 10 000 až 250 000 výrobků). CNC patří mezi jedny z nejpřesnějších výrobních systémů, které jsou k dostání na trhu průmyslu a neustále se možnosti rozšiřují s vývojem aplikované automatizace.

Špičkové možnosti CNC obrábění vám zajistím společnost  IXPA-PEMAT.

 Zde je místo pro Vaše názory a komentáře...

You must be logged in to post a comment.