Následník Cadkey – universální modelovací systém KeyCreator

Tento produkt spadá do stejné kategorie jako např. Autocad a stále mu úspěšně konkuruje možnostmi a komfortem práce ve 3D. V čem je tedy jeho výjimečnost?

Především to je nízká cena, spolehlivost a rychlost na základních systémech, kde běží současný kancelářský software a vyšší flexibilita při řešení geometrických problémů, než mají velké parametrické systémy. Své uplatnění tak úspěšně nachází v automobilovém průmyslu při konstrukci dílů a technické přípravě jejich výroby, ve slévárenství při konstrukci tvarových částí forem a celých přípravků a v neposlední řadě ve strojírenství, při řešení standardních strojních konstrukcí.

KeyCreator je třírozměrný, výkonný a snadno ovladatelný kreslicí systém pro prostředí Windows, s velmi nízkými hardwarovými požadavky. Je zaměřený především na řešení konstrukčních úloh v oblasti strojírenství a na plné začlenění do procesu „myšlenka – výrobek“. Jako drátový a objemový a plošný modelář s možností importu a exportu dat dokáže spravovat dokumenty v sestavách a při skládání součástí do sestav lze stanovit a testovat jejich kinematiku. Samozřejmostí v systému jsou technologie pro práci s tělesy a s obecnými plochami. Vývojáři systému se však neřídili jen módními trendy a dosáhli jinde nevídané kompatibility a převoditelnosti dat od nejklasičtějšího drátového modelu až po tělesa vytvořená pomocí nejnovější verze ACIS. Díky tomu lze vymodelovat skutečně jakýkoliv tvar a dovést ho až k vyrobenému kusu.

KeyCreator nabízí plošné modelování, kde plošný modelář používá stejné databáze jako objemový modelář, takže je možné vytvořit plošný model, ten spojit do kolektivu pomocí funkce opravy těles a dále postupovat v modelování pomocí nástrojů objemového modeláře. Dále drátové modelování, za jehož pomocí lze vytvářet jakkoliv spekulativní třírozměrné konstrukce. Drátový modelář není nijak omezen 2D kreslicími rovinami (sketch-planes) a je možné provádět jakékoliv prostorové operace a interakce. Nejzajímavější možností takovéto konstrukce je vytvoření prostorového drátového modelu a možnost převést ho do objemového modelu. Objemový modelář pak zajišťuje jak klasické modelování z připravených drátových geometrií, tak kreativní tvorbu pomocí úprav základního tělesa. Přínosem objemového modeláře je především automatické dotvoření druhotných částí geometrie, jako jsou průniky povrchů a jejich zaoblení. KeyCreator nabízí možnost rozšíření o podporu softwaru CATIA 4, Pro/Engineer, Unigraphics a SolidWorks.

Pro více informací a ukázky prací pomocí KeyCreator navštivte internetové stránky 3E Praha.

Zde je místo pro Vaše názory a komentáře...

You must be logged in to post a comment.